Friday, May 16, 2008

Selamat Hari Guru

Professsor Emeritus Dato' Dr Abdul Halim Othman, bermula sebagai guru di Brinsford Lodge, England. Telah melahirkan ramai pelajar, guru, pensyarah, proffessor dan guru kepada guru.

Mungkin istilah yang tepat ialah Mahaguru. Tetapi bukan Mahaguru silat yang melebelkan diri mereka sendiri tetapi mahaguru yang tulin ialah pengiktirafan oleh intelectual yang tersohor.

No comments: