Monday, May 12, 2008

Ulang tahun13 Mei.

"13 Mei adalah merupakan satu ingatan berkekalan kepada kita semua tentang bahaya yang akan timbul dari sikap mengenepikan Perlembagaan dan mempermain-mainkan soal-soal yang yang menyentuh perasaan, adat resam dan adat istiadat berbagai-bagai kaum, terutama sekali dalam masyarakat negara kita yang mempunyai berbagai kaum dan ugama."
YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj, Mei 13 Sebelum dan Selepas, ms 255.

No comments: